Najviše voli motore

29.09.2016.

Kada je Josip obolio, sa Vesnom Mišak sam otišla u bolnici. Prethodno sam mamu Ivanku pitala šta Josip najviše voli, šta bi ga oraspoložilo. Mama je rekla motore. Donijeli smo mu 4 komada. I sada nakon godinu dana, jedan koji smo mu donijeli, stoji na ormaru. Onaj koji je bio u vijencu, mama nije dala da se baci, nego ga je stavila u zemlju. Oni se još ne mogu pomiriti s tim da ga nema, da se sada igra sa anđelima. Ljubav mala.