Preuzmi sve

Svi formati i varijante su dostupne za preuzimanje u .zip formatu na sljedećem liku - press-kit.zip.

Sadržaj

Ikona

PNG | JPG | SVG | EPS

Varijanta 1 (poželjno koristiti)

PNG | JPG | SVG | EPS
PNG | JPG | SVG | EPS

Varijanta 2

PNG | JPG | SVG | EPS
PNG | JPG | SVG | EPS

Varijanta 3

PNG | JPG | SVG | EPS
PNG | JPG | SVG | EPS