Skupa smo napisali zadaću, poigrali se, izljubili i rastali

29.09.2016.

Jastrebarsko, samohrani otac sa 8 djece. Već kod prvog posjeta Lucija i Marija su se tolko zblizile kao da se znamo 100 godina. Skupa smo napisali zadacu, poigrali se, izljubili i rastali.