Želite li da se i Vaše firme, poduzeća nađu na ovoj stranici, slobodno se javite

07.10.2016.

Obzirom da se često smatra da donacija i sponzorstvo imaju isto značenje, što nije točno, u nastavku saznajte koja je razlika između sponzorstva i donacije. Donacija ili darivanje je davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju bez protuusluge. Darovati je moguće i pravne i fizičke osobe.

Darovanja pravnih osoba porezno su priznati rashod ako su učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima i to do najviše 2% od prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Važno je još naglasiti da se na darovanje koje se vrši u novcu ne obračunava PDV, ali ako se vrši u stvarima ili uslugama darovatelj je obvezan na vrijednost dara obračunati PDV te izdati račun i u njemu iskazati iznos PDV-a. Sponzorstvo je jedna od metoda koje koriste poslovne organizacije za svoju promociju. Dakle, sponzorstvo je davanje u novcu, stvarima ili uslugama pravnoj ili fizičkoj osobi uz određenu protuuslugu, promidžbenu, odnosno reklamnu. Troškovi sponzorstva evidentiraju se kod sponzora kao trošak promidžbe i u potpunosti su porezno priznati bez obzira na iznos, a primatelj novčanih sredstava dužan je sponzoru izdati račun za reklamiranje.

Kod sponzorstva obavezno je potrebno sastaviti ugovor o sponzorstvu kako bi se utvrdile obveze i prava ugovornih strana. Razlika između donacije i sponzorstva je u tome što se donacijom ne traži protuusluga niti ikakva naknada, dok se kod sponzorstva traži protuusluga, tj. promidžba.