U posjeti kod beskućnika

01.03.2017.

Danas na čistu srijedu svi se nečega odričemo, a naši prijatelji beskućnici se odriču cijele godine, zato budimo zahvalni na onome što imamo i kako živimo.