Za naše korisnike

13.03.2017.

Pošto molbe za pomoć stižu ko na traci, za sve korisnike i koji će to postati, lijepo vas molim pošaljite Kopije potvrda zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove kućanstva (ukoliko su nezaposleni) Kopije osobnih iskaznica svih punoljetnih članova kućanstva Potvrde porezne uprave o primanjima u prošloj godini za sve punoljetne članove kućanstva – rješenje o dječjem doplatku – rješenje o porodiljnoj naknadi – rješenje o primanju socijalne pomoći – rješenje o primanju invalidnine, mirovine ili nekog drugog primanja – podaci o primanjima za zaposlene osobe

Traženu dokumentaciju poslati na HU DOBRA VOLJA p.p.62 Varaždinska 1 10360 Sesvete