Baka Marija

07.01.2019.

Za našu baku Mariju smo dobili 2 mobitela pa smo jedan ostavili njoj, a drugi ćemo dati jednoj baki koja je u sličnoj situaciji, isto u jednom malom selu daleko od grada.

Baka Marija se zahvaljuje, mobitel joj se svida jer ima velike tipke i kaže sad će napokon moći pričati sa svojom prijateljicom, a da joj se ne gasi telefon svaki čas.